Dela
Kontakt

Anmäl frånvaro och ledighet

Blir du sjuk eller ska vara ledig måste du göra en frånvaroanmälan till Njudungsgymnasiet, det gör du i Edlevo, se flik nedan . Är du myndig kan du själv anmäla frånvaron. Är du omyndig ska din vårdnadshavare anmäla frånvaron.

Om du blir sjuk eller ska besöka sjukvård/tandvård

Oavsett om du blir sjuk innan skoldagens start, under dagen eller ska besöka sjukvård/tandvård måste du anmäla din frånvaro till skolan. För omyndig elev ska anmälan göras av vårdnadshavare. Frånvaroanmälan ska göras varje dag.

Frånvaro hela dagen

  • Anmäl din frånvaron senast klockan 08.30.
  • Vårdnadshavare anmäler frånvaro för omyndig elev via appen Edlevo. Länk till annan webbplats. Det skickas då ett SMS till vårdnadshavare att frånvaroanmälan gjorts.
  • Myndig elev anmäler frånvaron via Vetlanda elevportal (Edlevo).
  • Frånvaroanmälan ska göras varje dag.

Insjuknad under dagen i skolan/frånvaro del av dag

  • Elev kontaktar sin mentor.
  • Om inte mentor är anträffbar anmäls sjukdom till någon annan lärare i programlaget.

Besök hos sjukvård/tandvård

  • Besök hos sjukvård/tandvård anmäls till mentor, senast dagen innan. Mentor gör frånvaroanmälan i Edlevo. Eleven visar upp kvitto på besöket för mentor snarast möjligt.

Sjukintyg

Har en elev hög anmäld frånvaro eller anmäld upprepad korttidsfrånvaro kan skolan komma att begära sjukintyg från första frånvarodagen. Om inte begärt sjukintyg lämnas betraktas frånvaron som ogiltig.

Ledighetsansökan

Ledighet på minst en dag från skolan, till exempel körkortsrelaterade aktiviteter (ej körlektioner), idrottsaktiviteter på hög nivå osv begärs i förväg via appen Edlevo Länk till annan webbplats. (vårdnadshavare) och Vetlanda elevportal/Edlevo (myndig elev). Ledighet del av dag anmäls direkt till mentor via e-post/telefon/meddelande.

Har du som vårdnadshavare inte tillgång till Edlevo? Då kan du ansöka om ledighet för ditt barn via blanketten ansökan om ledighet Pdf, 120.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Skolan är normalt restriktiv med att bevilja ledighet.

Ogiltlig frånvaro och sen ankomst

All frånvaro från skolans verksamhet som inte anmälts markeras som ogiltig. Skolan har en SMS-tjänst kopplad till elevens frånvaroregistrering. Vid ogiltig frånvaro skickas ett SMS till vårdnadshavare efter avslutad skoldag.

Vid sen ankomst noteras ogiltig frånvaro i närvaroprogrammet.

Kontakt

Carola Jertland

Skoladministratör
Telefon: 0383-975 50
carola.jertland@vetlanda.se