Dela
Kontakt

Elevhälsa

Elevhälsan på Njudungsgymnasiet arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev och hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

På Njudungsgymnasiet leds vårt övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbete av gymnasiechefen. Det åtgärdande arbetet av våra respektive rektorer. Elevhälsan på Njudungsgymnasiet är organiserade i team utifrån program.

Våra elevhälsateam

Anpassad gymnasieskola

 • Rektor Torbjörn Lingmert
 • Skolsköterska Åsa Jonsson
 • Kurator Florence Bengtsson
 • Specialpedagog Marie Volmerson

Fordon och transport, teknik, bygg och anläggning, el och energi, industriteknik, naturvetenskap, VVS och fastighet

 • Rektor EE, IN, TE
 • Rektor Daniel Björketun BA, FT, NA, VF
 • Skolsköterska Helen Lundblad
 • Kurator Jenny Lindahl
 • Studie- och yrkesvägledare Eva Jacobsen
 • Speciallärare Ulrika Karlsson

Barn- och fritid, vård och omsorg, handel och administration, ekonomi, samhällsvetenskap, restaurang och livsmedel, hantverk

 • Rektor Mikaela Robeling, BF, SA, VO
 • Rektor Ingela Adén, EK, FS/HA, HV, RL
 • Skolsköterska Åsa Jonsson
 • Kurator Evelina Storm
 • Studie- och yrkesvägledare Kajsa Roslund
 • Specialpedagog Annelie Norrlin

Introduktion

 • Rektor Torbjörn Lingmert
 • Skolsköterska Helen Lundblad
 • Kurator Florence Bengtsson
 • Studie- och yrkesvägledare Karina Ruderfors
 • Speciallärare Jennie Haegerstam

Kontakt

Anna Ullman

Gymnasiechef
Telefon: 0383-975 49, 076-695 57 00
anna.ullman@vetlanda.se