Dela
Kontakt

Biblioteket

Skolbiblioteket på Njudungsgymnasiet är öppet och bemannat hela skoldagen. I biblioteket finns facklitteratur och skönlitteratur av olika svårighetsgrad. Där finns också studieplatser, där du kan sitta och studera i lugn och ro.

Så lånar du

 1. Logga in med personnummer och pinkod
 2. Scanna etiketten på bokens baksida
 3. Logga ut

Du får låna en bok i fyra veckor, en film i en vecka och klassuppsättning i sex veckor.

Har du tappat bort en lånad bok får du betala 150 kronor. En faktura skickas hem till dig.

Läromedel som du får låna i skolan

 • Skriv namn i boken pärmens insida. Stryk eventuella tidigare namn.
 • Boken är utlånad i ditt namn och det är viktigt att du lämnar tillbaka din (och inte kompisens) bok. Om du inte lämnar tillbaka boken du lånat kommer du att bli ersättningsskyldig. Detta gäller även miniräknare.
 • Var rädd om dina lånade böcker. Läromedlen ska återlämnas i gott skick. Miniräknare ska återlämnas med lock och intakt batterilucka. Observera att den vita streckkodsetiketten på baksidan av läromedlet måste sitta kvar och vara oskadd!
 • När kursen är slut ska läromedlen återlämnas till läromedelscentralen. Du blir ersättningsskyldig för borttappade och skadade läromedel.
  • Böcker 150 kronor per bok.
  • Miniräknare 500 kronor.

Ljudböcker, talböcker och e-böcker

Du kan också låna en ljudbok på CD- eller mp3-skiva.

Sök artiklar ur dagstidningar, kvällstidningar och tidskrifter

Vetenskapliga texter

Vad är en vetenskaplig artikel?

Nya forskningsresultat eller teorier publiceras ofta i form av vetenskapliga artiklar.

En vetenskaplig artikel följer en bestämd mall som påminner om en akademisk uppsats. I en vetenskaplig artikel brukar det ingå:

 • ett abstrakt eller sammanfattning
 • en introduktion
 • en metodbeskrivning
 • en resultatdel
 • diskussion och slutsatser
 • referenser

Vetenskapliga artiklar granskas av andra forskare inom ämnet innan de publiceras. Vetenskapliga artiklar är oftast på engelska eftersom de vänder sig till en internationell publik.

Så skriver du en källförteckning

Exempel på källförteckning

Böcker

Författare (årtal), Titel i kursiv stil, Förlagsort: Förlag

Exempel: Waje, Lennart och Skoglund, Svante (2011), Svenska timmar: språket, 4 uppl., Malmö: Gleerups

Webbsidor

Författare eller organisation som ligger bakom sidan, Titel i kursiv stil, (årtal eller senast uppdaterad), datum som du tittade på sidan, webbadress

Exempel: Svenska (2014), hämtad 2016‑01‑11 från http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/svenska.html

Tidskriftsartiklar

Författare, ”Artikelns titel inom citationstecken”, Tidskriftens titel i kursiv stil, tidskriftens nummer, årtal

Exempel: Karlsson, Mats, "Så stympades urnordiskan", Språktidningen, nr. 6, 2014

Tidningsartiklar

Författare, ”artikelns titel inom citationstecken”, Tidningens namn i kursiv stil, datum

Exempel: Grünbaum, Catharina, "Orden vi ärvde", Dagens Nyheter, 1993‑03‑1

Uppslagsverk

Författare (om det finns), ”Artikelns titel inom citationstecken”, Uppslagsverkets titel i kursiv stil, band, årtal

Exempel: Hellberg, Staffan ”Nordiska språk”, Nationalencyklopedin, band 14, 1999

Elektroniska uppslagsverk

Författare (om det finns), ”Artikelns titel inom citationstecken”, Uppslagsverkets titel i kursiv stil (årtal eller senast uppdaterad), datum som du tittade på sidan, webbadress

Exempel: Hellberg, Staffan ”Nordiska språk”, Nationalencyklopedin, hämtad 2016‑01‑11 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordiska-språkInstitutet för språk- och folkminnen

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare ska du tala om var du hittade informationen.

Det ska vara lätt att skilja på vad som är dina egna åsikter och slutsatser och vad som är andras.

Källhänvisningen placeras direkt efter det stycke där du sammanfattat vad någon annan skrivit. Om du använder fotnotssystemet/Oxford placerar du en fotnot efter det stycket. Om du använder Harvardsystemet placerar du i stället källhänvisningen inom parentes.

Sist i ditt skriftliga arbete samlar du alla källor du använt i en källförteckning. Källorna ska stå i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Om det inte finns någon författare går man efter titel i stället.

Böcker på andra språk

Vår ambition är att ha böcker på de modersmål som talas på skolan. Säg till om du saknar böcker på ditt modersmål!

För dig som pedagog

 • Alla elever läggs in i låntagarregistret innan terminsstart. Elever som börjar under pågående läsår läggs in allteftersom.
 • Alla elever i årskurs 1 får en timmes biblioteksintroduktion
 • Vi erbjuder bokprat för elever. Vi bokpratar om ungdomsböcker på svenska och engelska, i första hand för årskurs 1 och 2. Vi bokpratar även om lättlästa böcker på IM.
 • Vi sammanställer listor över skönlitteratur inom olika genrer och på olika teman.
 • Vi undervisar i informationssökning, har visningar av databaser och genomgångar i källkritik. Detta sker i anslutning till lämpliga moment i undervisningen.

Bibliotekets mål är att vara en integrerad del av undervisningen, att samverka med lärarna och vara ett stöd i den pedagogiska verksamheten.

Läromedel

Alla läromedel lånas ut vid Läromedelscentralen (LC). Som läromedel definieras böcker som alla elever i en kurs använder under minst en termin.

Utlåning äger rum klassvis under höstterminens första veckor. Schema läggs ut på V-klass. Eleverna får alla sina läroböcker vid ett och samma tillfälle. Undervisande lärare följer med klassen. Lärare som behöver ett eget ex av en lärobok vänder sig till biblioteket.

Schemalagd återlämning sker klassvis under vårterminens sista veckor. Schema läggs ut på V-klass. Den som är osäker på vilka böcker som ska lämnas in kan logga in och se sina lån i bibliotekskatalogen Länk till annan webbplats..

Informera eleverna om vad som gäller när de lånar läromedel:

 • Skriv namn i boken pärmens insida. Stryk eventuella tidigare namn.
 • Boken är utlånad i ditt namn och det är viktigt att du lämnar tillbaka din (och inte kompisens) bok. Om du inte lämnar tillbaka boken du lånat kommer du att bli ersättningsskyldig. Detta gäller även miniräknare.
 • Var rädd om dina lånade böcker. Läromedlen ska återlämnas i gott skick. Miniräknare ska återlämnas med lock och intakt batterilucka. Observera att den vita streckkodsetiketten på baksidan av läromedlet måste sitta kvar och vara oskadd!
 • När kursen är slut ska läromedlen återlämnas till läromedelscentralen. Du blir ersättningsskyldig för borttappade och skadade läromedel.
  • Böcker 150 kronor per bok.
  • Miniräknare 500 kronor.

Ämnesguide: Historia, tema imperialism

Ämnesguide: Naturkunskap - energi, klimat och miljö

Ämnesguide: Naturkunskap - Folkhälsa

Ämnesguide: Samhällskunskap - Demokrati och politik

Ämnesguide: Samhällskunskap - Ekonomi och juridik

Ämnesguide: Samhällskunskap - Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Ämnesguide: Samhällskunskap - Tema konflikter i världen

Börja med att söka information om landet eller länderna som är inblandade. Kolla upp var landet ligger någonstans och vilka länder eller områden som det gränsar till.

Det är viktigt att informationen är uppdaterad och aktuell. Därför har du oftast inte så stor nytta av böcker. Den mest aktuella informationen hittar du på olika webbsidor och i tidningar, tidskrifter och andra nyhetsmedier. Kom ihåg att granska informationen källkritiskt, eftersom de olika parterna i en konflikt kan ge olika beskrivningar av vad som hänt.

Förslag på källor

Bibliotekets artikeldatabaser

Ämnesguide: Samhällskunskap - Tema politiska ideologier

I samband med upplysningen och den franska och industriella revolutionen föddes den moderna politiska debatten och under 1800-talet växte de politiska ideologierna fram.

Börja gärna med att läsa om den politiska ideologi du vill veta mer om på NE.se

Fler förslag på källor

 • Kapitlet ”De politiska ideologierna” i boken Alla tiders historia av H. Almgren (hylla K)
 • Kapitlet ”Den sociala bakgrunden: ideologierna” i boken Historien mellan 1815 och 1870 av G. Andolf (hylla K.4)
 • Politiska idéer: drömmen om det perfekta samhället av U. Hedengren (hylla Och)
 • Politiska ideologier i vår tid av R. Larsson (hylla Ocg)

Titta på serien Ideologiernas historia. Du hittar den i NE.se om du söker på ”ideologiernas historia”. Då kan du se korta program om liberalismen, socialismen, ekologismen, konservatismen, kommunismen och feminismen.

Ämnesguide: Svenska

Tema språken i Norden

Boktips:

 • ”Språken i Norden” i Fixa språket 2 av H Stensson (hylla Fc)
 • Språken i Sverige (hylla Fc)
 • Språk i fokus (hylla F)
 • Sveriges officiella minoritetsspråk (hylla F)
 • Sveriges språk i siffror av M Parkvall (hylla F)

Kontakt

Jennie Ljungqvist

Biblioteksassistent
Telefon: 0383-975 61
jennie.ljungqvist@vetlanda.se