Dela
Kontakt

Synpunkter och klagomål

Din röst hjälper oss att få information om brister och möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vad tycker du? Tyck till!

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med skolan direkt. Skulle du inte få hjälp av lärare bör du prata med skolans rektor som har det övergripande ansvaret för skolan.

Om varken rektorn eller läraren kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka in en synpunkt eller klagomål via Synpunkt Vetlanda Länk till annan webbplats..

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare.

Är du inte nöjd med förklaringen kan du skriftligt skicka in ett klagomål Länk till annan webbplats.. Gymnasiechefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till dig. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska skolan utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt

Anna Ullman

Gymnasiechef
Telefon: 0383-975 49, 076-695 57 00
anna.ullman@vetlanda.se