Dela
Kontakt

Introduktionsprogrammet

Behöver du läsa matematik? Få bättre kunskaper i svenska? Saknar du behörig till ett nationellt program? På introduktions­programmen har du själv möjlighet att planera dina studier med stöd av lärare och mentor.

Som elev på introduktionsprogrammen har du en individuell studieplan och ett schema utifrån dina behov. Tillsammans bygger vi en utbildning kring dig för att skapa meningsfullhet och motivation. Tanken är att du ska komma vidare – i studier eller arbetsliv.

Inriktningar

På Njudungsgymnasiet finns det fyra introduktionsprogram för att förbereda dig som elev för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning, till exempel folkhögskola.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion (YRK)

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Via yrkesintroduktion får du möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som du är intresserad av. Undervisningen kan ske i skolan eller genom praktik på arbetsplats. Idag har vi YRK-platser på fordon, industitekniska, hantverk samt restaurang och livsmedel.

Individuellt alternativ

Inriktning för dig som som behöver läsa upp din behörighet för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

Som nyanländ ungdom med ett annat modersmål än svenska har du möjlighet att läsa grundläggande svenska som andraspråk och andra ämnen. Programmet förbereder dig för studier på nationellt program, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion.

Kontakt

Torbjörn Lingmerth

Rektor
Telefon: 0383-975 82, 072-144 02 85
torbjorn.lingmerth@vetlanda.se

Karina Ruderfors

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-975 91
karina.ruderfors@vetlanda.se